Sakit ang pipinta

At kung ang sakit
Ang pait
Ang pighati
Ang kirot
Ang kasadlakan
Ang hapdi

Ang bawat pagsamo ang gumuguhit,

Gamitin mo ang luha ko bilang pintura
Gamitin mo ang balat ko bilang balindang

Ilarawan mo
Iukit
Iburda

Ipinta ang tinatangis

Nang sa gayo’y iyong matanto
Na sa bawat panaghoy ay mayroong kasagutan
Na sa bawat kapighatian ay mayroong kariktan

Dahil ang bawat pintig ng puso
At pagdaloy ng dugo ay lumilikha ng sining

Maaaring itago sa sarili
Maaaring ibahagi sa nakararami

Ang iyong emosyon bilang isang obra-maestra

[PAGKAKATALIKWAS: Naisulat mula sa isang ideya. Mula sa utak at hindi mula sa emosyon. Pagkat ako’y masaaya (kung hindi pinaka)]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s