Monthly Archives: February 2016

Sakit ang pipinta

At kung ang sakit
Ang pait
Ang pighati
Ang kirot
Ang kasadlakan
Ang hapdi

Ang bawat pagsamo ang gumuguhit,

Gamitin mo ang luha ko bilang pintura
Gamitin mo ang balat ko bilang balindang

Ilarawan mo
Iukit
Iburda

Ipinta ang tinatangis

Nang sa gayo’y iyong matanto
Na sa bawat panaghoy ay mayroong kasagutan
Na sa bawat kapighatian ay mayroong kariktan

Dahil ang bawat pintig ng puso
At pagdaloy ng dugo ay lumilikha ng sining

Maaaring itago sa sarili
Maaaring ibahagi sa nakararami

Ang iyong emosyon bilang isang obra-maestra

[PAGKAKATALIKWAS: Naisulat mula sa isang ideya. Mula sa utak at hindi mula sa emosyon. Pagkat ako’y masaaya (kung hindi pinaka)]

Advertisements

Kung ang pagmamahal ay

A ~ W ~ I ~ T

Kung ang pagmamahal ay isang awit
Susulat ako’t lilikha ng musika
Kakanta ako

Aawit ako sa himig na hinugot
Hinugot mula sa puso
At ipinorma sa hugis ng pagsinta

Sasabay ako sa bawat kumpas ng nota
Aalon sa bawat taas at baba
Parang sa pag-ibig, parang sa buhay

Isisigaw ko
Sa dulo ng aking baga
Sa abot ng aking hininga

Ngunit sana,
kapag,
kung pwede lang,

Sa pagkakataong mawala ako sa tono
O magkamali ako ng liriko
Pakisabayan ako’t suportahan

Dahil pangako, ma-paos man ako,
Ikaw at ikaw pa rin ang kakantahan ko.

Ikaw.
Ikaw at ikaw lang.

Para kay Gumpal
Para sa pag-ibig
Para sa mga pusong ‘di napapagod magmahal