Monthly Archives: September 2015

Pitik-Bulag

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Dumating siya para pasayahin ka
Dumating siya para saktan ka
Ano man ang dulot niya, lilisanin ka niya

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Iniwan ka niya dahil patay na ang naga-alab niyang damdamin para sa’yo
Aalis siya kahit hindi niya gusto dahil kailangan
Lilisanin ka niya dahil ayaw mo na sa kanya

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Kaibigan, Kalaro, Ka-eskwela, Kasintahan, Kaaway, Kapamilya
Ano man ang gagampanan niya
Aalis ka o aalis siya

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Masaya ka sa paglisan ng taong kinaiinisan mo
Malungkot ka dahil mahal mo pa siya
Galit ka dahil niloko ka niya

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Parang asawa sa asawa
Parang kasintahan sa kasintahan
Parang kaibigan sa kaibigan

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Walang pinipiling estado, walang pinipiling pagkatao
Aalis siya dahil yun ang desisyon niya o dahil yun ang takda

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Lahat ng tao ay nasasaktan
Lahat ng tao ay nagsasawa
Lahat ng tao ay namamatay

Lahat ng taong dumarating ay umaalis din
Lahat ng taong dumarating ay umaalis
Lahat ng taong dumarating
Lahat ng tao
Lahat

//