[PA]-HINGA

Minsan masarap humimlay sa ataul ng kamangmangan.

Pahingi ng oras.
Pahingi ng oras dahil kakailanganin ko yatang lisanin ang kasalukuyan at humanap ng sariling panahon — panahon kung saan ako ang batas. Panahon na hindi noon, ngayon, o bukas at sa susunod pa.

Pahingi ng espasyo.
Pahingi ng espasyo kung saan maaaring mag-walwal nang walang naiiwanan. Pahiram kahit maliit na patlang upang makasigaw at maging tahimik sa sabay na pagkakataon.

Pahingi ng pang-unawa.
Pahingi ng pang-unawa na darama at tututok sa nagpupumiglas kong kalooban. Pag-intindi na hindi magtatanong o sasagot ngunit makikinig sa hinaing na di kayang sambitin ng aking mga labi.

Pahingi ng yakap.
Pahingi ng yakap mong nag-a-alab na di kaiba sa diwa at emosyon. Pahiram ng mga braso mong magsisilbing panandaliang kumot at munting tahanan ko na siyang magkukubli ng lahat ng pait, ng sakit, ng pighati.

Pahingi ng hintulot.
Pahingi ng kaunting pagpapahintulot sa aking magkamali, madapa, o matulala. Sa mga matang pagod tumingin sa parehong kawalan at kaguluhan, pahintulutan sana ako na pumikit at sa unang pagsubok ay mawala sa wala.

alay sa pamilya
alay sa organisasyon at mga pagkilos
alay sa kapwang napapagod rin
alay sa lahat ng nais huminto’t magpahinga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s