H [two] O

Sa pagpapalutang sa tubig, artipisyal o natural, tila gumagaan ang mundo. Yung parang patay, walang malay, walang buhay? Parang magaan ang lahat. Nakakakalma. Nakakapayapa. Sa pagpapagaan mong ito, pakiramdam mo kaisa ka ng tubig na pinagkalalagyan mo. Kaisa ka sa pag-alon nito. Sabay sa agos, sa daloy na dala ng hangin. Walang pagpigil, walang pag-alpas. Masaya, magaan, payapa, at kalmado. Parang inaangkin ka ng tubig. Ikaw lang at ang tubig. Ang tubig lang at ikaw.

Realisasyon sa “swimming”
Realisasyon sa ilalim ng tubig

5:44PM
16 November 2014
Sa Artipisyal na Isla

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s