Monthly Archives: November 2014

r e n

IMG_2840

Mahal kita. Tutu. 2.

Advertisements

H [two] O

Sa pagpapalutang sa tubig, artipisyal o natural, tila gumagaan ang mundo. Yung parang patay, walang malay, walang buhay? Parang magaan ang lahat. Nakakakalma. Nakakapayapa. Sa pagpapagaan mong ito, pakiramdam mo kaisa ka ng tubig na pinagkalalagyan mo. Kaisa ka sa pag-alon nito. Sabay sa agos, sa daloy na dala ng hangin. Walang pagpigil, walang pag-alpas. Masaya, magaan, payapa, at kalmado. Parang inaangkin ka ng tubig. Ikaw lang at ang tubig. Ang tubig lang at ikaw.

Realisasyon sa “swimming”
Realisasyon sa ilalim ng tubig

5:44PM
16 November 2014
Sa Artipisyal na Isla

Hangganan.

Dahil may hangganan ang lahat

Tulad ng apoy
Na tumutupok sa plastik, tela, o kahoy
Kayang patayin
Ng tubig o minsan ng hangin

Tulad ng produkto
Na matagal nang ibinibigay
Mula sa hirap at pagsusumikap
Mula sa luha at pawis

Tulad ng talento’t kasipagan
Na noon ay hinahangaan
Noon ay ibinibahagi
Ginagamit at linilinang

Tulad ng mga sabi-sabi
Na patuloy at patuloy ang daloy
Galing sa mga bibig na hindi pinigilan
Galing sa mga narinig na hindi naintindihan

Tulad ng paliwanag
Na kunwari’y “pinakikinggan”
Ngunit kinukuha’t tinatapon
Matapos ay pinapalitan

Tulad ng pasensya
Na pilit na pinahahaba
Para sa hindi makaunawa
Para sa mga ayaw umunawa

Tulad ng sakit
Na lalong bumabaon
Mula pa sa pinaka-hindi inaasahan
Bibitbitin kahit saan sa di mawaring katagalan

Tulad ninyong lahat
Na mayayamot o makakalimot
Tatanda, kukulubot, magkaka-uban
Mamatay.

Patay Na.

Parang Ako.
Parang Ito.
Parang Dito.
Para Sa Inyo.

06 November 2014
12:36AM
Dorm