Apoy at Hangin

Sa lango ng Tequila.

“Naglalaro ang apoy sa hangin.”
“Nakikipaglaro ba ang hangin sa apoy?”
“Hindi, sadyang apektado lang ang apoy sa galaw ng hangin.”

Ilaw.
Dilim.
Tayo.

17 July 2014
Mrod

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s