Preso

Nakagapos na tila umaaklas

Nakabuhol na pilit pinipigtal

 

Nasaan na ang pala’t tayo’y maghuhukay

Huhukay ng pailalim matapos ay paibabaw

 

Huhukay ng daan upang makalabas

Lakbay-diwa upang makatakas

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s