Kukupas at Maaabo

Lagi’t lagi nalang.

 

Sa tuwing lumalapit ka, gusto kitang itulak ng malayong-malayo.

Sa tuwing nangangausap ka, gusto kitang hindi pansinin.

Sa tuwing kumakapit ka, gusto kitang ibagsak ng malakas na malakas.

Sa tuwing umaamo ka, gusto kitang sapakin.

 

Kaso kung gaano kita kagustong itaboy, ganoon ko rin kagustong makasama ka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s