TOM KRUS

At naging masaya na naman ako. Napaisip at napagtantong, mas malaya pa ako sa malaya.

Dahil madalas pala, hindi mo kailangan ng tutugon at magdadagdag ng mga shit mo sa mundo.

Yung magpapayapa sa utak mo,
Yung magpapakalma sa damdamin mo,
Yung magpapatawa sa’yo,
Yun ang kailangan mo.

PELIKULA X PANKEYK X KAPE

09 Hunyo 2K14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s