Pansamantalang Tatay

Dahil binigyan ako ng instant tatay ngayong bakasyon. “Daddy” parang tawag ko sa tunay kong tatay, pero ang kaibahan, mas tunay ito sa tunay.

_________________________
Allan Raul Raviz
Engineer IV
“Daddy”

Advertisements

1 thought on “Pansamantalang Tatay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s