Kalimutan Ang Lahat. Lumipad. Lumayo.

Isasara ko na ang kabanatang kumupas na sa buhay ko.

 

Malapit na akong huminto sa pagsusulat dito.

Balak ko nang talikuran ang lahat ng may bahid ng kalungkutan ko noon.

Itatago ko na sa sarili ko at sa iilang tao ang nararamdaman ko.

Bagong buhay. Bagong mundo. Bagong lahat.

 

“Kalimutan ang lahat, lumipad, lumayo”, ayon kay Bamboo. Hallelujah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s