Mapapaisip at Mapapaisip

Dahil pagkatapos ay mapapaisip ka.

Ano ang totoo sa hindi?

 

Dahil minsan mapapaisip ka.

Bakit, saan at paano?

 

Dahil kahit ayaw mo mapapaisip ka.

Naging ano at sino ka ba?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s