Musika

Sa paglalakbay ay kaagapay na ang musika at kanta.

Tila ang mga salita ang nagsasabi ng nais mong iparating,

Tila ang tono ang nagpapahiwatig ng iyong nararamdaman.

Minsa’y sasaya sa masasayang kanta, minsa’y maiinis.

May mga pagkakataong nakakakalma ang mga maiingay na musika.

Mayroon din namang mga pagkakataon na nakapagpapabuti ang pagsabay sa malulungkot na himig.

 

Ngunit sa isang pagbabaybay napansin ko na,

Tila mas magandang makinig sa musika ng kalsada.

Sa musika ng mga sasakyang naglilipana,

Sa musika ng mga taong nagsasalita,

Sa musika ng mga paghahalong tunog.

 

Madalas sawndtrip tayo ng sawndtrip.

Pero maganda rin palang pakinggan ang natural na musika ng kapaligiran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s