Titingala at Susulat

Hindi palaging maganda ang buwan pero palaging maganda ang langit.

Susulat ako dahil maganda ang langit.
Susulat ako para sa mga bituin na nagniningning sa kalawakan.
Susulat ako para sa mga konstelasyon na binubuo nito.
Susulat ako para sa buwang nagi-iba-iba ng hugis hudyat sa panahon.
Susulat ako sa mga maya’t agila na ang tahanan ay himpapawid.
Susulat ako sa mga sunflower na sa langit ay tumitingala.
Susulat ako sa mga paniki at kwago na sa gabi ay nagmamatiyag.
Susulat ako sa araw na nagbabahagi ng kaliwanagan nito.
Susulat ako sa mga ulap na tila abot-kamay ko na.

Kung mayroong pinakamagandang pagmasdan sa likas na likha, ipaling ang ulo sa taas, dumilat at huminga.
Minsan nakaluluha ang kayumihan, minsan nakakakaba ang karikitan.
Langit. Alapaap. Himpapawid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s