BENTA

May tinitinda ako.

Noon, may suki ako.

Palagi siyang bumibili at siya lang hinihintay ko.

Pero ang mga mamimili, dumarating at umaalis din.

Nasanay akong wala na ang suki ko.

Ayaw ko na ring magtinda.

Nakakapagod din kasi pala.

Pero ngayon, kung kailan ako nagsara ng tindahan,

Tsaka naman nagkaroon ng pila.

Gusto kong magpahinga.

Kaya sinara ko na ang tindahan ko.

Kaso biglang maraming bumibili.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s