ˌme-tə-ˈmȯr-fə-səs

Pakiramdam ko, bagong tao ako. Pakiramdam ko, bagong silang ako. Hindi ko maipaliwanag pero parang kakaiba na lahat, ngunit may mga natira pa naman.

Maraming pintuan ang nagbukas.
Maraming bagong tao ang nakilala.
Maraming bagong magsusulat.
Maraming natutunan.

Para akong binigyan ng bagong buhay. Hindi ko alam kung bakit ganito lahat. Isa lang ang masasabi ko, ngayon sigurado na ako. Okay na ako. Masaya na ako.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s