Paslit

Sa tapat ng Manila Times.

Bandang ala-singko y media.

 

Karay-karay mo ang napakaliit na chikiting.

Kapatid mo ba siya?

Siguro nga.

 

Hawak mo ang kamay niya habang binabaybay ninyo ang Maynila. Tila sa tabi ng kalsada kayo naninirahan. Nasaan na kaya ang mga magulang ninyo? Malamang ay naghahanapbuhay rin. Kitang-kita ang mga tanong at pag-asa sa inyong mga nangungusap na mata. Halata sa inyong mga kilos at lakad ang pagod na nadarama. Anong oras pa kaya kayo nagsimulang maglakad at mag-ikot para sa inyong ikabubuhay? Hanggang anong oras naman kaya kayo maglalakbay?

 

Ngayon, mga paslit pa lamang kayo. Ikaw ang humahatak sa kamay ng nakababata mong kapatid na babae. Ikaw na siyang kanyang “kuya”. Pagpaling ng aking ulo sa inyo ay tila nakita ko agad ang inyong hinaharap. Ang paghatak mo sa kanya ngayon ay tulad ng magiging paggabay mo sa kanya sa inyong pagtanda. Sa hirap nga naman mamuhay ngayon sa mundong ito, kayo-kayo nalang din ang magtutulungan.

 

Isang tanong ang bumabagabag sa akin noon pa man. Noon pa, bago ko pa kayo madatnan. Paano kaya ang buhay ng mga pamilyang sa kariton lang nakatira? Yung mga mayroong bahay na gawa lamang sa karton at iba’t ibang mga basura. Eh paano naman kaya ang mga gusgusing musmos na sa gilid ng daan namumuhay? Hindi ba magiging siklo lang ang larawang ito sa mga susunod pa nilang henerasyon? Hindi naga-aral dahil hindi makapag-aral. Hindi sila makahahanap ng matinong hanapbuhay kung ganoon. At ano lang ang kanilang alam? Kung ano din ang kayamanang leksyon na maituturo ng kanilang mga magulang.

 

Ang dami ko na namang shit sa mundo. Nakakita lang ako ng batang hatak ang kapatid niyang mas bata na babae, kung anu-ano na naman ang naisip ko. Pero paano nga? Bata, bata, paano ka ginawa?

 

Paslit, sa mundong ito’y ika’y pumuslit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s