Kabalintunaan

Gaano kasama ang masama at gaano kabuti ang mabuti?

Masamang pumatay ng hayop pero hindi kasing-sama sa pagpatay ng tao.

 

Gaano kaingay ang maingay at gaano katahimik ang tahimik?

Hindi ba’t mas nakabibingi ang sobrang katahimikan?

 

Gaano kagulo ang magulo at gaano kapayapa ang mapayapa?

Minsan sa gulo nalang makakamit ang kapayapaan.

 

Gaano kapangit ang pangit at gaano kaganda ang maganda?

Maaaring ang pangit sa’yo ay maganda sa’kin at ang maganda sa’kin ay pangit sa’yo.

 

Gaano kalungkot ang malungkot at gaano kaligaya ang maligaya?

Sa lungkot mo madarama na minsang nagkaroon ng kaligayahan at

Sa ligaya mo madarama na minsang nagkaroon ng kalungkutan.

 

Gaano kapaait ang pait at gaano katamis ang matamis?

Minsan sa pait ay may tamis at sa tamis ay may pait at pag pinagsama ito ay di maipaliwanag na sarap.

 

Gaano kasakit ang masakit at gaano kaginhawa ang maginhawa?

Pagkatapos ng matagal na sakit ay madarama ang kakaibang ginhawa.

 

Gaano ka-ako ang ako at gaano ka-ikaw ang ikaw?

Ako lang ang makasasagot ng “ako” at

Ikaw lang ang makasasagot ng “ikaw”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s