Apartment

Ayaw ko nang umuwi.

Tititig na naman ako sa puting pader.
Hihiga na naman ako sa parehong kobre-kama.
Titingin na naman ako sa dilaw na papel na may sulat mo.
Alalahanin ko na naman ang lahat, lahat, lahat, lahat-lahat.

Oo, kaya ako naglalakad kung saan-saan. Kahit anong oras. Mag-isa, kahit madilim at mapanganib.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s