Tanikala

Gusto kong lumaya sa mapanakal na lipunan.
Mapanakal na lipunan kung saan maraming mga matang nagmamasid.
Maraming matang nagmamasid sa bawat bagay na iyong gagawin.
Sa bawat bagay na iyong gagawin ay may sinasabi ang madla.
May sinasabi ang madla na kanya-kanyang mungkahi, mali, bawal, hindi pwede.
Mali, bawal, hindi pwede, sino o ano nga ba ang nagdidikta ng mga dapat at hindi dapat sa mundo?
Ang mga dapat at hindi dapat sa mundo ay nakabase ba sa iisang libro, sa hatol ng nakaupo, sa isip ng mga tagapaggawa ng batas o sa damdamin ng mga tao.
 Sa damdamin ng mga tao nakabase ang mga aktong gagawin ng iba pa.
Ang mga aktong gagawin ng iba na nalilimitahang lubos sa mapangsakal na lipunan,
Sa mapangsakal na lipunan kung saan gusto kong lumaya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s