Meynstrim Midya

Sa ilalim ng mga titik sa pahina,
Nakalathala ang katotohanan.
Sa kaloob-looban ng lente,
Nakasiwalat ang tunay na larawan.

Sa kabila ng tinig sa radyo,
Nananaghoy ang biktima.
At sa likod ng tagapagpahayag,
Nagkukubli ang may masasamang kalooban.

Pinapatawa ang madla,
Sa mga dapat na ikinagagalit nito.
Pinaiiyak ang tanan,
Sa maling kadahilanan.

Tila binubulag ang lipunan,
Sa mga maling angulo.
Sira na yata ang timbangan ng balita,
Nasira nga ba ito o sadyang sinira?

Ang mga nakaupo’t may kapangyarihan?
O ang mga taong represibo’t nagbubulag-bulagan?
Sino nga ba ang may sala?
Ikaw ba?

“Ewan ko, basta hindi ako.”
“Baka siya.”
“Sila.”

– XXX –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s