PROBLEMA

Hindi ko alam kung sino ang may problema.
Ako ba ang may problema o siya ang may problema?
Ni hindi ko nga alam madalas kung ano ang problema,
O kung may problema nga ba.
Paano ba sosolusyonan ang problema,
Kung ikaw mismo di mo mahanap ang problema?

Basta problema lang ‘yan, ‘wag sayangin ang buhay. Dahil mas mahalaga ang kasiyahan sa ibang bagay kaysa ang pagsimangot sa problemang taglay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s