Ngiti

Simpleng ngiti mula sa sanggol. Hindi kailangan ng kahit anong karangyaan, ng kahit anong luho. Puro at tunay na galak at halakhak. Minsan sana maaaring ibalik ang kabataan kung saan simple ang ligaya. Sana pwedeng bumalik sa nakaraang hilaw pa ang isipan. Sana pwede. Kahit minsan lang, kahit saglit lang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s